Nollvision självmord

Det är fler personer som dör på grund av självmord än som dör i trafikolyckor. Tillsammans med andra samhällsaktörer och frivilligorganisationer vill landstinget arbeta för en förändring och minska antalet självmord i Värmland.