Hantera läkemedel inom kommun - Landstinget i Värmland

Hantera läkemedel inom kommun

Kommunala läkemedelsförråd

Riktlinjer för kommunala läkemedelsförråd (140305)

Uppföljning läkemedel ur förrådet 

Rutin för läkemedelsbeställning till kommun

Beställningsblankett kommunala förråd (pdf)
Beställningblankett kommunala förråd (word)

Generellt direktiv

Läkemedelskommitténs förslag till generellt direktiv för sjuksköterskor inom länets kommuner, varje enskild verksamhet bestämmer själva vad som ska ingå. 

Beställningsblankett generella direktiv (pdf)
Beställningsblankett generella direktiv (word)

Läkemedelshantering 

Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård