Hantera läkemedel inom kommun

Kommunala läkemedelsförråd

Riktlinjer för kommunala läkemedelsförråd (140305)

Rekvisitionsunderlag för kommunala läkemedelsförråd i Värmland (2016)

Uppföljning läkemedel ur förrådet 

Rutin för läkemedelsbeställning till kommun
Beställningsblankett kommunala förråd
Beställningsblankett generella direktiv

Generellt direktiv

Läkemedelskommitténs förslag till generellt direktiv för sjuksköterskor inom länets kommuner, varje enskild verksamhet bestämmer själva vad som ska ingå. 

Läkemdelshantering 

Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Obruten läkemedelsbehandling 

Obruten läkemedelsbehandling vid utskrivning från sjukhus