Om laboratoriemedicin

Laboratoriemedicin är specialisterna inom vården på klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi och transfusionsmedicin. Verksamheten är ackrediterad sedan 1997 och har ett gemensamt kvalitetssystem.

Vi finns i hela Värmland

Vi har dygnet runt verksamhet på tre sjukhus, Arvika, Karlstad och Torsby. På 28 av länets vårdcentraler står vi för laboratorieservicen under dagtid. Vi bedriver diagnostik, terapeutisk laboratorieverksamhet, provtagning samt förser vården med blodkomponenter.

Vi jobbar med

Klinisk kemi erbjuder analyser inom ett brett område inkluderande allergi och läkemedelsanalyser. I verksamheten ingår också AK-mottagning och benmärgsdiagnostik. Kliniskt mikrobiologi utför diagnostik av mikroorganismer som bakterier, virus, svampar och parasiter. Klinisk patologi utför diagnostik av vävnads- och cellprover, bedriver obduktionsverksamhet samt ansvarar för administrationen av den gynekologiska cellprovskontrollen. Transfusionsmedicin utför blod- och plasmatappning, har en serologisk verksamhet för testning av blod till patienter och framställer blodkomponenter.

Vi förmedlar kunskap

Laboratoriemedicin har en nära anknytning till Karlstad universitet och Universitetssjukhuset i Örebro. Detta samarbete håller vi på att utveckla genom att bygga upp fortbildning i form av magisterexamen för BMA. Vi deltar teoretiskt och praktiskt i utbildning av biomedicinska analytiker, obduktionstekniker och vårdadministratörer. I mån av utrymme erbjuds ST-läkare möjlighet till randutbildning. Vi erbjuder även hjälp med forskningsstudier. Vi har även ett nära samarbete med KTC, kliniskt träningscentrum på Centralsjukhuset i Karlstad.

Besök oss gärna

Centralsjukhuset Karlstad har ett av landets modernaste laboratorier och Claratappen är en av de största tappningscentralerna i Sverige. Vi tar gärna emot studiebesök av alla intresserade.

Vårdstöd

Tydliga provtagningsanvisningar och transfusionsanvisningar är vårt sätt att försöka göra diagnostiken rätt från början. Anvisningarna ger vägledning inför val av prov, tolkningsstöd till provsvaren och berättar hur en transfusion ska gå till eller hur ett provmaterial ska hanteras.