Klagomål, om inte nöjd med vården

Information till patient som känner att den inte blivit bra bemött eller fått rätt vård.


Relaterad information


Patientnämnden