Utbildningar och Mässor

Här kan du hitta information om det är mässor eller utbildningar planerade.

Endagarsutbildning - katetervård

Nu har du möjlighet att anmäla dig till endagsutbildningen i katetervård som gavs under oktober 2016.

Mer information i dokumentet uppladdat på sidan. Anmälan till Jill Carnelid, begränsat antal platser så först till kvar gäller.

 

Mässor för uppvisning av upphandlat sortiment 

I samband med att upphandlingen av inkontinenshjälpmedel blev klar erbjöds de femton avtalade leverantörerna att komma till Värmland och visa upp de avtalade produkterna. Detta gjordes på tre olika orter:

  • Arvika sjukhus 12 april 2016
  • Landstingshuset Karlstad 13 april 2016
  • Sunne Brogården 14 april 2016

Inbjudan skickades ut till verksamhetschefer, MAS:ar och i möjligaste mån till förskrivare inom inkontinenshjälpmedel. Uppslutningen var god och alla verkade nöjda.

 

Utbildning

Våren 2015 gav Universitetet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap en 7, 5 poängsutbildning inom inkontinensvård, avancerad nivå, som gav fördjupad kunskap inom inkontinensvård. Utbildningen gav även förskrivningsrätt av inkontinensprodukter (se under rubrik. Att bli förskrivare). För närvarande är ingen ny utbildning planerad (2016).

Finns önskemål om riktad utbildning/fortbildning, kontakta konsulent Jill Carnelid

Här följer exempel på förslag som kan erbjudas i Värmland:

- Hur startar man och driver en inkontinensmottagning? Vad kan jag göra på min arbetsplats?

- Utbildning anatomi-fysiologi- patofysiologi, olika typer av urinproblem och dess orsaker

- Behandling bäckenbottenträning

- Behandling blåstränings – toalett-träning

- Behandling ren intermittent katetrisering

- Behandling KAD

- Produktvisning, information om upphandlat sortiment

- Urinproblem hos barn, kvinnor, män, den äldre

- Patientfalldiskussioner

- Andra önskemål?