Organisationsöverskridande utvecklingsgrupp för fysioterapeuter i Värmland

Vill främja fysioterapeutisk utveckling till nytta för värmlänningarna

Minnesanteckningar och kallelser
Uppdrag:
- initiera utveckling av fysioterapi i Värmland
- sprida information som främjar utveckling, exempelvis kurser
- bevaka fysioterapiutveckling nationellt, internationellt, regional och lokalt
- synliggöra fysioterapeutisk kompetens
- vara referensgrupp till olika råd och nätverk
- vara referensgrupp till ledningen i fysioterapeutiska frågor
- kalla samman utvecklingsgruppen med representanter för olika inriktningar, oavsett organisationstillhörighet och med geografisk spridning några gånger per år

Deltagare förväntas:
- utifrån turordning vara ordförande och sekreterare
- som sekreterare föra minnesanteckningar
- vara behjälplig med att hålla uppdatera mejllistan till alla fysioterapeuter i Värmland
- aktivt arbeta med utvecklingsfrågor både på och mellan möten
- bidra med kunskap och idéer från den verksamhet du representerar och återföra utvecklingsgruppen

Informationsmaterial gällande fysisk aktivitet vid de stora folksjukdomarna, för barn och ungdomar, friska vuxna och äldre har utarbetats.

Mats Arne avtackad efter 40 års förträffligt arbete med att utveckla fysioterapi.
                    Här med Caisa Hedlund som höll ett tacktal.