TENS

Hjälpmedelsservice ansvarar för att tillhandahålla TENS-apparater, till enheter som bedriver vård på uppdrag av Landstinget i Värmland.

I uppdraget ligger att ansvara för inköp, hantera beställningar, utleverans, returhantering och rekonditionering. 
För frågor gällande vårdrutiner, behandlingsriktlinjer, indikationer, kontraindikationer 
etc. hänvisar vi till Smärtcentrum.

Vårdrutin och förskrivning

Förskrivare av TENS-apparater ska följa "Vårdrutinen - Förskrivning av Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) för personer med smärta. Se länk till vårdrutinen i höger menyn.
Generell tidsplan och mall för frågor vid uppföljning finns i vårdrutinen.

I varje TENS-väska finns Patientinformation "Instruktion för dig som behandlas med TENS", Produktens bruksanvisning och Låneförbindelse TENS.

Förskrivare går tillsammans med låntagare igenom låntagarens ansvar och att lånetiden är begränsad och att det är viktigt att man lämnar åter apparaten när lånetiden är slut.

Det är viktigt att lånet snarast blir registrerat i Sesam, de som har webSesamlicens gör det själva övriga skickar avsedd blankett för registrering till Hjälpmedelsservice.

Lånetiden är max 6 månader, därefter blir det ett egen ansvar för patienten att köpa en apparat om den vill fortsätta med behandlingen. Hjälpmedelsservice säljer inte sina låneapparater, de är ju blandat nya och begagnade så det blir administrativt krångligt att hantera och även gällande garanti på produkt. Det är bättre patienterna själva köper egen ny apparat.

Hjälpmedelsservice tar regelbundet ut listor och skickar brev till de som lånetiden överskrider 6 månader. Bra om vi hjälps åt att få tillbaka apparaterna så att vi har snurr på TENS-apparaterna.

 

 

Beställning och registrering av TENS-apparater

 

 

Beställning för enheter med TENS-förråd

Önskemål om påfyllnad av apparater till TENS-förråd görs via mejl till hjalpmedelsservice.karlstad@liv.se uppge alltid förrådsnummer.
De enheter som har webSesamlicens registrerar förskrivningen på patienten i webSesam.
En del enheter har nu automatiskt lagerpåfyllnad, så lager fylls på när man registrerat i webSesam.

Lathund gällande Registrering av TENS på patient i webSesam finns i höger menyn och 
Lathund för Kontroll av TENS-lager, så man själv regelbundet kan kolla så saldot stämmer i lager. 

Förskrivare som tillhör Vårdval Fysioterapi använder särskild blankett.

Beställning av TENS-apparater till patient
Förskrivande verksamheter som inte har ett TENS-förråd hänvisas till beställningsblanketterna som nås i högerspalten. Mer information om tillvägagångssättet för att beställa en TENS-apparat står i respektive dokument.

Återlämning av TENS-apparater
TENS-apparater ska lämnas tillbaka till den förskrivare som provat ut den för att därefter vidareförmedlas till Hjälpmedelsservice. Alternativt återlämnas direkt till Hjälpmedelsservice, Östanvindsgatan 14, 652 21 Karlstad.

Returnerade TENS-apparater ska alltid till Hjälpmedelsservice för avregistrering på låntagaren och rekonditionering.