Sittgruppen

Sittgruppen är sammansatt av personer från olika yrkeskategorier och olika verksamheter både inom landsting och kommun. Representanterna har erfarenheter inom sina respektive verksamheter av patienter med svårare sittproblematik.