Rutiner

Rutiner

Cosmic

För att medverka i Vårdval Fysioterapi skall journalsystemet Cosmic användas, rutiner för registrering finns i dokumentet som redovisas till höger under relaterad information.

LiV-kassan

Privata vårdgivare i Vårdval Fysioterapi använder sig av LiV-kassan för att ta betalt utav sina patienter, rutin hur man använder sig av LiV-kassan återfinns till höger under relaterad information. När det gäller patientavgifter är det landstingets avgiftshandbok som ska efterföljas.

FRISK
Privata vårdgivare i Vårdval Fysioterapi ska använda FRISK för registrering av högkostnadsgrundande avgifter.

Hjälpmedel

För att beställa hjälpmedel (TENS) använd länken under relaterad information för att hitta rutinen. För att beställa andra hjälpmedel finns även en länk under relaterad information.

Asyl

Uppdraget är att ta hand om asylsökande kvinnor och män samt flickor och pojkar under 18år. Även asylsökande som är över 18 men då krävs remiss från läkare (vård som ej kan anstå). För att få ersättning för dessa besök finns mer information under relaterade länkar och även länk till den blankett som ska fyllas i.