Om Hälsoval Värmland

Hälsoval Värmland

I Värmland startade vårdvalsystemet den 3 maj 2010. Beslutet togs i landstingsfullmäktige den 9 juni 2009.

Patientens vårdval
Alla folkbokförda i Värmland har möjlighet att välja vårdcentral. Det finns möjlighet att byta vårdcentral när man vill och även till vårdcentral utanför Värmland.

Som nyinflyttad eller nyfödd blir personen placerad på den vårdcentral som ligger närmast den adress där personen är folkbokförd. Inom Landstinget i Värmland kan ingen bli nekad sitt önskemål av vårdcentral. Vårdcentralens resurser ska anpassas efter antal patienter.

Ett brett uppdrag
De leverantörer som etablerar vårdcentraler inom Hälsoval Värmland ska erbjuda ett brett utbud. Detta innebär bland annat:

•Allmänmedicinsk inriktning inklusive distriktssköterskemottagning
•Hälsofrämjande och förebyggande insatser
•Barnhälsovård, mödrahälsovård, ungdomsmottagning och familjecentral
•Åtagande om psykisk ohälsa
•Medicinsk fotvård
•Läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården
•Jouråtagande

Lika uppdrag och ersättning
De vårdcentraler som tecknar avtal med Landstinget i Värmland får lika uppdrag och ersättning oavsett om de drivs i offentlig eller privat regi. De vårdcentraler som uppfyller Landstinget i Värmlands krav och villkor blir godkända. Landstinget har rätt att återkalla ett godkännande om leverantören inte lever upp till kraven.