Diagnosråd

Administrativa dokument

Här samlar vi administrativa dokument

 

Tjänstgöringsrapport jourarbete

Följande dokument ska användas för rapportering av jourarbete. Undertecknas och godkännes av ansvarig för jouren, därefter skickas till Hälsovalskansliet.

Tjänstgöringsrapport (100519)
Tjänstgöringsrapport för läkare (100520)

Hantering av avgifter för vård av utländska medborgar

Rutiner utlänska personer
PM hantering av avgifter för vård av utländska medborgare inom hälsovalet
Kvalitets- och ledningssystem för hälsovalskansliet

Diagnosråd

Diagnossättning på vårdcentral i Hälsoval Värmland
Följebrev till administrativ rutin

Relevans för vårdtillfället
Diabetesdiagnoser
Diabetes med och utan komplikationer
Graviditetsdiabetes samt oppotunistisk screening
Skador förgiftningar mm Kap S-T
Sjuksköterskors diagnossättning vid åtgärder