Ansökan om godkännande

De vårdgivare som vill ingå i Hälsoval Värmland måste ansöka om ett godkännande. Ansökan kan lämnas in löpande.

För att bli godkänd måste vårdgivaren uppfylla de krav och villkor som Landstinget i Värmland ställer. Efter samråd och kontrakt kan vårdgivaren sedan etablera sig och bedriva vård i Värmland. Meddelande om godkännande lämnas senast två månader från det att komplett ansökan har inkommit.

Närområdesplan och plan för jouråtagande ska lämnas senast en månad före verksamhetsstart.