Vårdval

Landstinget har två vårdval beslutade, dels vårdval för vårdcentraler (Hälsoval Värmland), dels vårdval för fysioterapi (sjukgymnastik) inom primärvårdsrehabilitering.

Vårdval ska bidra till att öka mångfalden i vården och valfriheten för patienterna i Värmlands län.

Likvärdiga villkor för utförare inom vårdval i Landstinget i Värmland

Alla utförare inom vårdval ska behandlas på ett likvärdigt sätt. Landstingsstyrelsen har fastställt (2014-03-25) ett dokument som visar inriktningen för denna likabehandling, LK/140453. Likvärdiga villkor för utförare inom vårdval i landstinget i Värmland.

Särskiljning av vårdvalsverksamhet

Vårdgivare som är godkända för ett vårdvalssystem i landstinget i Värmland uppfyller gällande förfrågningsunderlag. Dessa verksamheter får på intet sätt blandas ihop med vårdgivare som är verksamma enligt andra avtal. De som är anslutna till vårdval uppfyller kvalitetskrav. Se vidare dokument kring krav på särskiljning av vårdvalsverksamhet.

Vårdcentraler –  Hälsoval Värmland

Invånarna i Värmland kan välja att tillhöra en av de vårdcentraler som är godkända för Hälsoval Värmland. Väljer man inte vårdcentral blir man placerad på den vårdcentral som ligger närmast den adress där man är folkbokförd. 

På 1177.se/varmland finns information hur man väljer vårdcentral och kontaktuppgifter till vårdcentralerna. 

Mer om vårdvalssystemet Hälsoval Värmland.

I hälsovalet finns både landstingsdrivna och privata vårdgivare.

Vårdval Fysioterapi

Mer om vårdvalssystemet Fysioterapi (sjukgymnastik).