Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården har en nyckelroll i folkhälsoarbetet genom sin specifika kompetens, breda kunskap och stora kontaktyta mot befolkningen.