FN:s konvention om barnets rättigheter

I landstinget pågår arbetet med att förverkliga barnkonventionen utifrån en fastställd handlingsplan. En viktig del i detta stora arbete är att öka kunskapen om konventionen och hur den kan tillämpas i det konkreta arbetet i landstingets alla verksamheter.


Relaterad information


Mer om barn och ungas hälsa.