Expertgrupp SRHR

Inom landstinget finns en expertgrupp med uppdraget att identifiera problem, behov och insatser inom SRHR-området i Värmland.

Relaterad information

Sexuell, reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR