Donationsfonder

Handikappkonsulenten handlägger ansökningar från enskilda ur donationsfonder och ansökningar om bidrag från patientföreningar, är sammankallande till handikapp- och pensionärsråden och kontaktperson för landstingets samverkansavtal med handikapprörelsen. Handikappkonsulenten ansvarar också för tillgänglighetsfrågor i landstinget.

Du når handikappkonsulenten på telefon 054-61 42 29 eller via mejl poms@liv.se.