Donationsfonder

Funktionsrättsstrategen, tidigare handikappkonsulent, handlägger ansökningar från enskilda donationsfonder och ansökningar om bidrag från patientföreningar, är sammankallande till handikapp- och pensionärsråden och kontaktperson för landstingets samverkansavtal med handikapprörelsen. Funktionsrättsstrategen ansvarar också för tillgänglighetsfrågor i landstinget.


Du når funktionsrättsstrategen på telefon 054-61 42 29 eller via mejl poms@liv.se.