Demografi

Underlag för prognosberäkningar beträffande prevalens och incidens av demenssjukdom i landstinget som helhet och i Värmlands kommuner.

Demensprevalens (förekomsten av personer med demens i befolkningen):

60-64 år: 1 %
65-69 år: 1,5 %
70-74 år: 3 %
75-79 år: 6 %
80-84 år: 13 %
85-89 år: 24 %
90-94 år: 34 %
95- år: 45 %

Demensincidens (personer med debuterande demens per år):

60-64 år: 0,1 %
65-69 år: 0,5 %
70-74 år: 1 %
75-79 år: 1,5 %
80-84 år: 3 %
85-89 år: 5 %
90- år: 10 %

Källor:

Dementia – Etiologi and Epidemiology. A systematic review. SBU 2008.
(avrundade/genomsnittliga tal för prevalens/incidens har använts i beräkningarna).

Befolkningsprognos 2006 – 2020. Länsstyrelsen i Värmlands län.