Cancerrådet i Värmland

Cancerrådet i Värmland bildades år 2010, förutom våra övergripande uppdrag utser vi representanter till arbetsgrupper och vårdprogramgrupper.

Cancerrådets uppdrag:

  • Informera, driva och stödja implementering i Landstinget i Värmland om åtgärder som beslutas utifrån den nationella cancerstrategin.
  • Vara landstingets mottagare av vårdprogram och riktlinjer inom cancerområdet och stödja implementeringen av dem i alla verksamheter som omfattas.
  • Informera om RCC:s och rådets egen verksamhet till politiska företrädare, förvaltning, divisions- och verksamhetschefer samt till patientföreträdare och medborgare.
  • Utse representanter från landstinget till vårdprogramgrupper och övriga arbetsgrupper i RCC:s regi.
  • Medverka till att ta fram underlag till beslut om prioriteringar, nivåstrukturering, omfördelningar och förändringar avseende cancervården inom Landstinget i Värmland.
  • Ta initiativ till och stödja verksamhetsmässiga och ekonomiska förbättringar i enlighet med nationella cancerstrategins och RCC:s utvecklingsområden.
  • Följa upp beslutade och pågående projekt och via resultatutvärdering föreslå fortsättning i projektform alternativt budgetväxling till ordinarie verksamhetsområde eller avslut.

 

Här hittar du alla medlemmar i Cancerrådet.