Sjuktransporter och sjukresor

En beställning efter patientens behov minskar väntetider och ger en säker resa. Här ser du de alternativ som finns för resor i vården.

Är tillståndet livshotande ska du ringa 112.

 

Patienten kan åka sittande i säte eller rullstol

Kontakta Värmlandstrafik på 0771 32 32 00, de guidar dig genom beställningen. 

Meddela vid beställningen om:

  • Patienten ska hämtas på avdelningen.
  • Patienten ska lämnas av inne i bostaden alternativt mottagande vårdenhet.
  • Fråga också vilket bagage eller hjälpmedel som kan tas med i transporten.

Servicetrafikens alla fordon har transportrullstol samt tillgång till trappklättrare.

 

Patienten behöver åka liggande

Om resan ska ske på sträckningen Karlstad-Örebro-Uppsala och det inte finns behov av vård, övervakning eller behandling under färden är Jumbolans ett alternativ, kontakta Värmlandstrafik på 0771 32 32 00.

I alla övriga fall beställer du liggande resor i SOS Alarms webbeställning.

Du ska också fylla i och skriv ut transportjournalen (den finns även som formulär i Cosmic). Den ska lämnas till personalen i transporten.

Om webbeställningen inte fungerar får du ringa in din beställning på telefonnummer 054-10 10 49. Om det finns behov av vård, övervakning eller behandling under färden ska du ringa 054-83 54 05.

Planerad utomlänstransport ska beställas senast klockan 19:00 dagen innan. 

Inlogg till och information om hur du använder webbeställningen.

 

Resa från vårdcentral till akutmottagning

Om transporten är en akutremittering från vårdcentral till akutmottagning kan transportordinationer skrivas direkt i akutremissen i Cosmic. För liggande sjuktransport och ambulans ska en kopia av remissen skrivas ut och lämnas till personalen i transporten.

 

Information för patienter  

För dig som är patient eller närstående finns det mer information om sjukresor och kontaktuppgifter på 1177.se.

 

Bagage och hjälpmedel

I liggande sjuktransport, lättvårdsambulans och ambulans kan patienten bara ta med personligt handbagage (ett mindre kolli på cirka 5 kilo) samt kryckor, griptänger och strumppådragare.

Om patienten har mer bagage eller hjälpmedel ska du ordna hjälpmedelstransport enligt avdelningens rutiner. Om inget annat alternativ finns kan du boka transport med Värmlandstrafik, telefon 0771-32 32 00.