Sjuktransporter

Noggrann beställning efter patientens behov minskar väntetider och ger en säker transport.

Hur kan patienten åka?

 

 

Patienten kan åka sittande eller i sin rullstol

Om patientens behov tillåter allmän kollektivtrafik eller servicelinjer är detta det rekommenderade transportalternativet. Om speciella behov finns är privatbil eller servicetrafik alternativ.

Beställ: Servicetrafik

Bokning görs på telefon 0771-32 32 00.
För Centralsjukhuset kan bokning göras via Värmlandstrafiks personal på plats, telefon 010-48 48 286.

Meddela vid beställningen om :

  • patienten ska hämtas på avdelningen.
  • patienten ska lämnas av inne i bostaden alternativt mottagande vårdenhet.
  • fråga vilket bagage/hjälpmedel som ka tas med i transporten.

Bra att veta: Alla servicetrafikens fordon har transportrullstol samt tillgång till trappklättrare.

Gå till toppen av sidan.  

Patienten ska till Örebro/Uppsala och har inget behov av övervakning eller vård under transporten
Beställ: Jumbolans

Jumbolansen kan ta både sittande-, liggande- och rullstolsburna patienter. Det finns 20 sittplatser samt 3 platser för liggande. Bemannas med undersköterska. Jumbolans ska alltid övervägas som alternativ vid liggande sjuktransporter Karlstad-Örebro-Uppsala.

Tidtabell Jumbolans

Bokning görs på telefon 0771-32 32 00.
För Centralsjukhuset kan bokning göras via Värmlandstrafiks personal på plats, telefon 010-48 48 286.

Kom ihåg att beställa transport till sjukhusets huvudentré.

Gå till toppen av sidan.

Patienten måste åka liggande men har inget behov av övervakning eller vård under transporten

Gå till webbeställningen i högerspalten eller ring tel 054-10 10 49.

Transporten är bemannad med ensam undersköterska. Möjlighet finns till syrgas under transport. Patienten har tillgång till larmklocka för att påkalla förarens uppmärksamhet och föraren kan observera patienten via kamera under transporten. Kan ta två patienter samtidigt. 

Journal/transportordination ska vara ifylld och signerad av sjukvårdspersonal när patienten hämtas.

Planerad utomlänstransport ska beställas senast klockan 19.00 dagen innan.

Gå till toppen av sidan.

Patienten måste åka liggande och behöver vård eller övervakning motsvarande en vårdavdelnings under transporten.  

Gå till webbeställningen i högerspalten eller ring tel 054-83 54 05.

Transporten, en lättvårdsambulans, är bemannad med ensam sjuksköterska. Patienten har tillgång till larmklocka för att påkalla förarens uppmärksamhet och föraren kan observera patienten via kamera under transporten, men ingen kontinuerlig monitorering av patienten (kan jämföras med vård-/övervakningsnivån på en vårdavdelning). Kan ta två patienter samtidigt.

Ska övervägas som alternativ till ambulans vid överflyttning mellan vårdinrättningar där patienten bedöms eventuellt kunna behöva smärtlindring under transport, patienter som har kramprisk alternativt pågående intravenös infusion. 

  • Behov av övervakning, smärtbehandling etc ska finnas. 
  • Journal/transportordination ska vara ifylld och signerad av läkare när patienten hämtas

Ansvarig sjuksköterska i liggande sjuktransporten ringer upp beställande enhet och bekräftar uppdraget innan avfärd från stationeringsorten.
 
Planerad utomlänstransport ska beställas senast kl 19.00 dagen innan.

Gå till toppen av sidan.  

Patienten måste åka liggande och behöver vård eller behandling samt övervakning under transporten.

Gå till webbeställningen i högerspalten eller ring tel 054-83 54 05.

Transporten, en ambulans, är bemannad med två personal varav minst en är sjuksköterska, oftast vidareutbildad.  

  • Behov av övervakning, smärtbehandling eller liknande ska finnas.
  • Journal/transportordination ska vara ifylld och signerad av läkare när patienten hämtas.

Ansvarig sjuksköterska i ambulansen ringer upp och stämmer av med beställande enhet innan avfärd från stationeringsorten.

Planerad utomlänstransport ska beställas senast kl 19.00 dagen innan.

Gå till toppen av sidan.