Använda webbeställningen

Noggrann beställning efter patientens behov minskar väntetider och ger en säker transport.

Beställ i god tid

Beställningar kan göras flera dagar i förväg. Tidig beställning underlättar planering och styrning för bättre punktlighet. Gör en beställning även om patienten bara preliminärt ska hem eller på besök vid någon vårdinrättning. Det bättre att avboka än att göra en sen, ny bokning.

Inloggning

Inloggning krävs för att kunna göra beställningar. Kontakta din avdelningschef om du arbetar inom Landstinget i Värmland om du saknar inloggningsuppgifter. Arbetar du i annat landsting eller inom kommunen så kontaktar du din avdelnings-/enhetschef eller respektive medicinskt ansvarig sjuksköterska om du saknar inloggningsuppgifter. Har du ett SITHS-kort kan du använda det för inloggning.

Viktigt att besvara frågorna och dokumentera

Beställningsformuläret har bland annat frågor som rör eventuella trappor hemma hos patienten. Frågorna är viktiga att besvara då det avgör om LIST-personalen kan använda trappstol och därmed arbeta ensam, eller om bärhjälp måste kallas in.

För kommunens personal som kan ha kännedom om patientens hemmiljö är det viktigt att dokumentera eventuella trappor i Meddix under detaljinformation. Det underlättar betydligt beställningen av transport när patienten ska åka hem.

Läkemedel

Läkemedelsordinationer överrapporteras när patienten hämtas.

Avbeställning eller frågor

Kontakta SOS Alarm på telefonnummer: 054-10 10 49.

Webbeställningen är ett samarbete mellan Landstinget i Värmland och SOS Alarm AB.