Landstingets arbete med asyl- och flyktingfrågor

På den här sidan kan du hitta information som gäller landstingets arbete med asyl- och flyktingfrågor. Du hittar även annan relevant information från andra aktörer som är verksamma inom det här området.

Flyktingströmmarna till Sverige har minskat sedan 2015 och även i Värmland märks det att färre kommer hit. Men fortfarande finns det många nyanlända som landstinget och folktandvården ska erbjuda hälso- och sjukvård, liksom tandvård.

Vuxna asylsökande har enligt lag rätt till akut och nödvändig hälso- och sjukvård samt tandvård som inte kan vänta. Asylsökande barn under 18 år har enligt lag samma rätt som svenska barn. I Värmland finns ett undantag för tandvården, där har även 18- och 19-åriga asylsökande rätt till fri tandvård.

Verksamhetsområde asyl- och flyktinghälsa

Landstinget inrättade i januari 2016 ett eget verksamhetsområde för asyl- och flyktingfrågor med målet att få en effektivare vård för nyanlända. Hälso- och sjukvårdens ansvar är att erbjuda alla nyanlända en hälsoundersökning. Genom den kartläggs behov av vaccination, och om annan vård krävs. Vuxna asylsökande har rätt till vård som inte kan anstå och asylsökande barn har samma rätt till vård som folkbokförda barn. Folktandvården kontrollerar asylsökande barns tandstatus och eventuella behov av akut vård, samt ger akut tandvård till vuxna asylsökande.

Hälsoundersökning sker oftast på den vårdcentral som ligger närmast den ort där den asylsökande bor. På de flesta vårdcentraler finns särskilda asylsköterskor, men även annan vårdpersonal kan genomföra hälsoundersökningar enligt landstingets riktlinjer. Landstingets kostnader ersätts i efterhand av staten.

Nyanlända - dvs. kommunplacerade - är folkbokförda och har samma rätt till vård som övriga folkbokförda.

Privata vårdgivare

Ny rutin gällande fakturering till landstinget för asylpatienter. Se brev och fakturaunderlag till höger. Kontrollera alltid att den asylsökande har ett giltigt LMA-kort och notera alltid dossiernumret (LMA-numret) i fakturaunderlag eller på fakturan.