Smittskydd Värmland

Vi är en länsövergripande verksamhet med uppgift att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids bland människor.


Fästingburna infektioner

När vårvärmen stiger över 5 °C blir fästingarna åter aktiva. Fästingar kan sprida infektioner som borrelia och TBE, fästingburen hjärninflammation. Det är viktigt att skydda sig mot fästingar när man är ute i skog och mark, läs mer på 1177.

Smittriskområdet i Värmland för TBE är vänernära områden med en tendens till spridning västerut. Om du bor eller vistas i detta område och ofta är ute i skog och mark är det hög tid för vaccination.
Borrelia har ett större utbredningsområde, läs mer om borrelia på 1177